Klinikkens personale

Tore Tranberg Lefolii
Kæbekirurg, Specialtandlæge i tand-mund-kæbekirurgi

Tore Tranberg Lefolii er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009. Med udgangen af 2017  færdiggjorde han sin specialistuddannelse fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København, hvor han siden blev ansat. I 2018 – under sin specialistuddannelse – åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg. I februar i år opsagde han sin stilling på Rigshospitalet for at overtage Specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København. 

Efter tandlægestudiet aftjente Tore sin værnepligt som tandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Inden sin ansættelse på Rigshospitalet underviste Tore på kirurgisk afdeling på Københavns Tandlægeskole. Sideløbende arbejdede han som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund.

Siden 2017 har Tore også undervist i implantologi på kirurgisk afdeling på Tandlægeskolen i København. Senest er han indtrådt som rådgiver i Dentalinstituttets faglige panel og underviser for danske tandfaglige på efteruddannelseskurser indenfor oral patologi. 

niels_nyNiels Gersel Pedersen
Specialtandlæge, dr.odont.

Tandlæge eksamen fra 1973 er i 1975 suppleret med Medicinsk Farmakologi, Mikrobiologi og Patologi ved Københavns Universitet. Sundhedsstyrelsens anerkendelse som Specialtandlæge i 1981. Dr.odont. efter forsvar af doktordisputats om sårheling ved Københavns Universitet 1982. Specialerelateret videreuddannelse i Kæbekirurgi på Health Science Center, Dallas, University of Texas 1984-1985.

Niels Gersel Pedersen har undervist på Københavns Tandlægeskole og Rigshospitalets afdeling for Oral Medicin og Tand- Mund- og Kæbekirurgi, hvor han har været ansat 1976–1987. Fra 1988 har han arbejdet som Specialtandlæge i kirurgi i henvisningspraksis i København og i 1998-1999 som Overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling på Ålborg Amt Sygehus. Stifter af informationsportalen Science Communication Service ApS.

mettemarcussenMette Marcussen
Specialtandlæge, ph.d.

Uddannet tandlæge fra Københavns Universitet 1995 og arbejdede herefter i Grønland i både offentlig og privat praksis. Dette omfattede bl.a. bygdeture til Thule/Qaanaaq og kirurgisk konsulentfunktion ved Dronning Ingrids Hospital, Nuuk. Uddannet specialtandlæge på de Kæbekirurgiske Afdelinger ved Aalborg og Århus Universitetshospitaler 2005-10 og ansat specialtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 2010-2015. Sideløbende hermed kirurgisk konsulent i privat praksis. Ph.d. studier med fokus på bivirkninger ved kræftbehandling afsluttet januar 2018. Tilknyttet Klinisk Kræftforsknings Center, Aalborg Universitetshospital (www.blodet.dk) og MASCC/ISOO Bone Study Group (www.mascc.org). Uddannet i implantologi ved Bern Universitet, Schweiz og har arbejdet med implantatbehandlinger siden 2001.

Klaus Gotfredsen
Tandlæge, dr. og lic. odont.

Professor og afdelingsleder på afdeling for Oral Rehabilitering ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Forskningsaktivitet centreret omkring implantologi og protetik med mere end 100 publikationer i nationale samt internationale fagtidskrifter og bøger. Over 200 nationale og internationale foredrag indenfor forskningsområderne.    Past Præsident af European Association for Osseointegration (EAO) og tilknyttet bestyrelsen af Dansk Selskab for Oral Implantologi (DSOI).

Har gennem 30 år haft patienter i privat tandlægepraksis og modtager samtidig henvisninger til implantatbehandling og krone/brobehandling.

Anja
Sekretær

Vibeke
Lægesekretær

Chonlada
Klinikassistent

louise_ny

Louise
Klinikassistent

Rikke
Klinikassistent