Klinikkurser i kirurgi og implantologi

Science Communication Service har kirurgiske service centre for tandlæger på vores adresser i København og Roskilde. Vores undervisningscentre indeholder 3 operationsstuer, hvert sted.

Ud over at behandle vore henviste patienter på vores operationsstuer kan vi nu også tilbyde klinikkurser i alle former for dentoalveolær kirurgi og implantologi.

Kursusgivere: Niels Gersel Pedersen, Specialtandlæge, dr.odont.

Koncept:

Vi stiller fuldt udstyret kirurgisk klinik med instrumentarium, professionelt hjælpepersonale og specialtandlæge til rådighed m.h.p. videreuddannelse/ efteruddannelse indenfor det kirurgiske fagområde – så hvis du gerne selv vil i gang, men mangler det sidste skub for at være parat hos dig selv er der mulighed for både at få opereret din patient under vejledning eller evt. af specialtandlægen, mens du ser på. Ligeledes en kærkommen lejlighed for dit eget plejepersonale til at få en opfriskning eller videreuddannelse i steril teknik og håndtering af opdækning i forbindelse med implantat operationer.

Du kommer med dit personale og alt er gjort klar til operation. Der afregnes i effektive kliniktimemoduler med minimum 1 time og hver halve påbegyndt time afhængig af behov ved den pågældende operation. Præoperativ operationsplanlægning/vejledning er inkluderet efter nærmere aftale inden operationsdagen.

Der gives kursus i Astra Tech EV Implantatsystemet og de nye profilplatforme.

Timetakst pr. 1. april 2016:

6.200 kr eksklusiv forbrug af implantater og biomaterialer.

Honorar for den udførte operation afregner du selv med din patient.

Planlæg i god tid så dit klinikkursus kan placeres på en dag der passer dig.

Er du interesseret i at høre mere om vores nye koncept, er du meget velkommen til at kontakte specialtandlæge Niels Gersel Pedersen på klinikkens telefon: 70 225 230.

kursus