Info om visdomstænder

Visdomstanden, tand nummer 8 bagerst i tandrækken , bryder ofte først frem i det voksne liv. Det er sjældent der er plads til visdomstanden i tandrækken med mindre man tidligt i livet har mistet andre tænder eller mangler tænder. Dette hænger sammen med at vores tænder ikke slides så meget som før i tiden og samtidigt bevares de fleste tænder op gennem livet. Visdomstanden kommer derfor ofte kun delvist til syne bagerst i tandrækken og ligger i en skrå eller vandret stilling bagerst i kæben. Dette medfører nogle ubehagelige situationer, hvor der kommer tandkødsbetændelse med mellemrum eller hvor man bider på det tandkød der ligger over visdomstanden. Så snart der er kontakt til mundhulen kan der også komme almindelig caries(hul) i tanden, som kan give smerter. Hvis visdomstanden ikke bryder normalt frem bliver den liggende nede i kæben i klemme mellem kæbebenet og den bagerste tand. Den del af tanden der ligger øverst består af en ’tanddannelses sæk’, tand folliklen , som kan forsætte med at vokse og danne mindre eller større cyster i kæben, som skal fjernes sammen med visdomstanden, når de bliver opdaget.

Visdomstænder der ligger på skrå nede i kæben ligger ofte i trangstilling ind mod den bagerste kindtand, tand nummer 7 og kan komme til at skade knoglefæste og tand, fordi frembrudsdriften kan forsætte hele livet igennem. Dette kan medføre at den bagerste kindtand, (nummer 7) får et hul på bagsiden.

Hvornår fjerner man visdomstanden?

Det er der delte meninger om, fordi der ikke er nogen der præcis kan sige hvornår skaderne fra en retineret (dvs. ikke frembrudt) visdomstand opstår, hvis de opstår. Det er altid nemmere at få fjernet visdomstanden tidligt i livet end senere i livet , fordi roddannelsen ikke er færdig, men man anbefaler ikke generelt at fjerne visdomstanden ’forebyggende’, hvis det ikke er sandsynligt, at den vil skabe problemer i kæben eller for nabotanden.

1) Hvis visdomstanden er halvt frembrudt og ikke kommer videre gennem lang tid bør man snakke med sin tandlæge om tanden skal fjernes.

2) Hvis der flere gange har været betændelse i tandkødet omkring visdomstanden bør den fjernes.

3) Hvis den ligger skævt i kæben og kompromitterer knoglen bag ved den bagerste tand bør den fjernes.

4) Hvis der på et røntgenbillede aftegner sig en cyste dannelse omkring visdomstanden (’tanddannelses sækken’ vokser) bør den fjernes.

På de følgende røntgen billeder ses nogle situationer, hvor visdomstanden skal fjernes:

Hvorfor får du fjernet en visdomstand hos en specialtandlæge ?

Visdomstanden ligger ofte svært tilgængelig i kæben uden tilstrækkelig plads og skal derfor opereres ud ved en lille operation, der tager 15 – 25 minutter afhængig af hvor dybt tanden ligger i kæben. Da visdomstanden nogle gange ligger nede i kæben ligger den i tæt relation til den store kæbenerve og det er derfor vigtig at bruge den rigtige operationsteknik for at undgå at påvirke/beskadige nerven unødvendigt under tandfjernelsen.

Der er lavet undersøgelser der viser at hvis tanden fjernes af en rutineret operatør/ specialtandlæge og operationsproceduren ikke varer for længe medfører det færre gener efter operationen, når man får fjernet sine visdomstænder i underkæben. Det er ofte din tandlæge der afgør sammen med dig om du skal henvises til en specialtandlæge i Tand- Mund- og Kæbekirurgi for at få din visdomstand fjernet.

Hvordan forløber en fjernelse af en visdomstand hos os?

Der fjernes mellem 350 og 400 visdomstænder i underkæben om året hos os. Man bliver lokal bedøvet, nogle patienter, der er meget nervøse får en afslappende pille en halv time inden operationen, hvis de har nogen til at følge sig hjem. Man kan også få en injektion der nedsætter hævelse og ubehag efter operation.

Der lægges en lille ridse i tandkødet over visdomstanden for at få adgang til den. Herefter deles tanden og rødderne fra hinanden med bor og stumperne kan herefter trykkes eller pilles ud af tandhullet i knoglen. Der bliver syet med 2-eller 3 sting og der bliver taget et røntgenkontrol billede efter operationen. Trådene bliver fjernet en uge senere hos os eller hos din egen tandlæge eller trådene forsvinder af sig selv. Efter fjernelse af en visdomstand i underkæben er der normalt hævelse, ømhed og noget gabebesvær. Der kan også forekomme smerter af varierende intensitet. Derfor får alle patienter en recept på smertestillende medicin efter operationen. Hvis tanden ligger dybt i kæben i nærheden af kæbenerven kan der i sjældne tilfælde opstå nogle forbigående føleforstyrrelser i nervens føleområde, som også indbefatter underlæben.

Dette er noget vi har rutine i at vurdere og vi kan derfor informere patienten om evt. risiko inden operationen. Man står som regel i en situation hvor visdomstanden trods denne risiko bør fjernes, så det drejer sig blot om at udføre operationen så nænsomt som muligt og få det udført af en rutineret operatør. I 2011 fjernede specialtandlægerne på vores klinik 374 visdomstænder i underkæben. 104 af disse tænder lå så dybt at de havde tæt relation til følenerven i underkæben. 7 patienter, hvor tanden lå meget tæt på nerven i underkæben oplevede forbigående føleændringer i læbe i en periode efter tandfjernelsen, men ingen patienter fik permanente føleændringer (vurderet efter et år). Tallene viser hvor sjældent disse føleændringer opstår på vores klinik og at varige føleændringer er usædvanlig hændelser. Der er derfor ikke noget at bekymre sig for hvis man får fjernet sine visdomstænder på vores klinik.

Vi kan ikke anbefale at man lader noget af tanden/tandroden ligge tilbage, selvom tandroden ligger tæt på nerven i underkæben (koronektomi). Man kan ikke reducerer hyppigheden af nerveskader med denne type operation, hvis den lykkes og det viser sig, at der kan opstå unødvendige problemer med de efterladte tandrødder fra visdomstanden (4-5%) når de har ligget i kæben nogle år.