Info om rodspidsoperation

Hvorfor kan en rodspidsoperation blive nødvendig, når jeg har fået rodbehandlet en tand?

En rodkanalbehandling hos din tandlæge består i udrensning af dødt væv i tandens rodkanaler og en desinfektion af rodkanalen. Som afslutning på rodbehandlingen bliver rodkanalen rodfyldt. Sagt på en anden måde – man forsøger mekanisk at fjerne de døde rum i den døde tand for at forhindre eller reducere muligheden for at bakterierne i den døde tand er i stand til at overleve og skabe en ny infektion i tanden eller i knoglen omkring tanden. Men tanden bliver aldrig helt steril dvs. fuldstændig bakteriefri efter en sådan behandling. Der vil være mulighed for at bakterier feks. kan indkapsle sig i dentin kanaler og i de fine forgreninger af bikanaler (’rodspidsdeltaet’)* der findes ned mod rodspidsen i de fleste tænder. I de fleste tilfælde medfører en effektiv rodbehandling at de bakterier der er tilbage i den døde tand indkapsler sig og ikke skaber problemer fremover. Når tiden går kan de indkapslede bakterier imidlertid få nyt vækstpotentiale, der kan gå et halvt år eller der kan gå 5-10 år. 

Hvornår fjerner man rodspidsen og laver en rodfyldning nedefra?

Forudsætninger:

1) Man ønsker stadig at forsøge at bevare sin tand i kæben.

2) Tanden er tidligere rodbehandlet, men der er opstået en ny rodspidsbetændelse og den gamle rodfyldning er vurderet til at være i orden.

3) Rodbehandlingen er lavet for nylig, men har ikke haft den ønskede effekt på infektionen og tandlægen forventer ikke man kan opnå en bedre rodbehandling ved at lave rodfyldningen om. (-tandrodens kanal(er) kan eks. være delvis forkalket eller rodens form gør det umuligt at komme helt ud til rodspidsen under en rodbehandling.

Man har altså aftalt med sin tandlæge at forsøge at bevare sin tand og tandlægen kan ikke gøre mere for tanden med en almindelig rodbehandling.

Hvordan kan en rodspids operation hjælpe til at bevare en rodbehandlet tand i kæben?

1) Betændelsesprocessen eller en evt. cystedannelse rundt om rodspidsen fjernes sammen med de yderste 2-3 mm af rodspidsen.

2) Når det yderste af rodspidsen fjernes vil rodkanalens ’apikale delta’* forsvinde – et netværk af små bikanaler ved rodkanalens afslutning som ikke er synlige undtagen i mikroskopet. Disse bikanaler kan indeholde store mængder af bakterier, der fremkalder infektionen.

3) Hvis rodkanalens lumen/tværsnit er uregelmæssig eks timeglasformet vil en rodfyldning nedefra – ’retrograd fyldning’ lukke rodkanalens munding nedadtil.

Man opnår således at fjerne den aktive betændelsestilstand og at reducere de døde rum i rodens nederste del ligesom når man laver en fyldning i tandens tyggeflade.

Kan en rodspids betændelse komme igen efter en rodspids operation? Ja!

Man kan desværre ikke være sikker. Tandroden bliver aldrig helt steril dvs. fuldstændig bakteriefri. Bakterier kan forsat være indkapslet i evt. mikro- porøsiteter i rod overfladen over rodspidsen eller i dentinkanaler i rod strukturen. Når tanden bliver belastet under tygning kan der opstå små revner i resttandsubstansen som kan åbne til bakterierne igen.

Hvor stor er risikoen for at infektionen kommer tilbage?

Hvis udgangspunktet er godt – altså en relativ intakt tand med en god rodfyldning i alle tandens rodkanaler så heler knoglen omkring rodspidsen efter ca. 85% af rodspidsoperationerne. – Men ca. 15% af patienterne vil desværre opleve en ny rodspidsbetændelse selvom tanden er opereret og rodfyldt retrograd. Der kan dog gå lang tid før betændelsen kommer tilbage.

Hvordan forløber en rodspidsoperation hos os?

1) Din tandlæge har mange gange sendt et røntgenbillede med din henvisning. Hvis der ikke foreligger et relativt nyt røntgenbillede af passende kvalitet tager vi et røntgen inden operationen.

2) På baggrund af den kliniske undersøgelse af tand og kæbe og en vurdering af røntgenbilledet vurderer specialtandlægen om tanden er egnet til en operation eller om der er kompromitterende forbehold. Hvis der er tegn på forkalkning i det indre af rodkanalerne eller den gamle rodfyldning ikke er vellykket øges usikkerheden ved operationen. Der kan også være knoglelommer eller parodontose omkring tanden som belaster sandsynligheden for et godt resultat. Hvis der er forbehold for et vellykket resultat ud over det normale (85%/15%) vil specialtandlægen i samråd med dig afgøre om man skal forsøge at operere tanden eller tanden skal fjernes i stedet.

3) Rodspidsoperationer er en rutineoperation hos os – vi laver mange hver dag. Det er smertefrit. Operationen varer 15-20 minutter. Antallet af rodfyldninger afhænger af antallet af rodkanaler i hver rod, det kan være nødvendigt at lave 2 rodfyldninger i én rodspids. Der ligger nogle få suturer i tandkødet efter operationen, som forsvinder af sig selv.