Information til patienter om implantatbehandling

Hvorfor kan en tand erstattes med et implantat?

Implantater er fremstillet af metallet titan i en næsten ren form. Titan kombinerer mekanisk styrke og elastiske egenskaber på en ideel måde i forhold til knoglevævet, hvor det skal fungere. Implantater, der indsættes korrekt har derfor tilstrækkelig styrke til at optage tyggetryk og funktionsbelastninger, der overføres fra kroner/broer eller proteser gennem implantaterne til knoglen under normal funktion.

Titan er meget vævs venligt på grund af den korrosionsafvisende overflade. Den levende knogle vokser derfor helt ind på titanoverfladen. Knogleintegration af et implantat er en direkte strukturel og funktionel stabil forbindelse mellem levende knogle og titanoverfladen. Tandkødets overfladeceller er ligeledes i stand til at skabe en forbindelse til titanets overflade, der hvor implantatet stikker op gennem slimhinden. Der findes ingen vel dokumenterede tilfælde af titan-allergi. Når den levende knogle efter 2-3 måneder er vokset ind i implantatets ru overflade kan implantatet belastes med tyggetryk uden risiko for at det går løst. Den indre del af implantatet indeholder en cylinder med en skruegang, hvor man kan fæstne en aksial skrue der fastholder en ’abutment’. Abutmentet fremstilles af titan eller porcelæn og bærer den krone, der ses i munden. http://www.dental-oracle.org/dk/implant/Pages/c.html

Er der forskel i holdbarheden mellem en implantat båret tandkrone og en naturlig tand ? Ja!

Den store forskel mellem et implantat og en naturlig tandrod er den måde de er fæstnet i knoglen på. En naturlig tandrod sidder i en bindevævsmembran – rod hinden – der fæstner roden til knoglen.

Når man fjerner en tand rives rod hinden i stykker med et instrument, hvorefter roden kan fjernes fra knoglen. Et implantat er derimod vokset direkte sammen med knoglen ved knogleintegrationen, så et implantat kan ikke bevæge sig når det udsættes for belastning som en naturlig tand gør. Når en naturlig tand udsættes for belastning overføres kræfterne primært til rod hinden, medens et implantat vil overføre kraftpåvirkningen direkte til den omgivende knogle. Den naturlige ’hængekøjeeffekt’ af rod hinden der tillader mikro bevægelse af en naturlig tand ved intens belastning mangler ved en implantattand. Hvis man udfører tandpres eller skærer tænder vil man belaste sine tænder mere end ved normal tyggefunktion. Dette medfører et større slid på tænderne. Porcelænskronen og den abutment skrue, der er fastgjort i implantatet kan blive påvirket over grænsen under den daglige belastning og dette medfører at implantatkronen kan gå løs efter noget tid.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg føler min implantatkrone er gået løs ?

Det er et mekanisk problem, der relativt nemt kan løses, når implantatkronen er skruet fast. Man henvender sig til den tandlæge, der har fremstillet og fastgjort implantatkronen, så snart man mærker at kronen er løs. Tandlægen vil herefter skrue kronen fast igen og justere sammen biddet så implantatkronen belastes mindre.

Hvor tit går implantatkroner (abutment skruer) løs ?

Det sker ikke så tit. De undersøgelser der foreligger viser at implantatkroner kan gå løs hos ca. 10% af patienterne i løbet af de første 5 år efter at kronen er fremstillet og sat fast. Det er vigtigt at gøre sig klart, at vedligehold af en implantatkrone kræver en speciel opmærksomhed hos tandlægen ved det regelmæssige tandeftersyn sammenlignet med vores egne tænder.

Jeg har mistet nogle tænder på grund af parodontose –kan jeg også miste implantater på grund af min parodontose ? Ja!

Både parodontose og tab af knogle omkring implantater – peri-implantitis er for manges vedkommende en kronisk lidelse, der udvikler sig langsomt eller hurtigt afhængig af vores genetiske disponering og vores livsstil. Det er vigtig at en patient med parodontose ikke påbegynder en implantatbehandling, før der er foretaget en omfattende risikovurdering og iværksat en behandling af parodontosen hos tandlægen før man lægger planer for en eventuel implantatbehandling. I risikovurderingen indgår almen tilstand, tandstatus, medicinforbrug og tobaksforbrug.

Jeg har fået at vide jeg mangler knogle i kæben – vil knogle tab ødelægge mine muligheder for at få en behandling med implantater ? Nej !

Knogle mangel kan behandles med en knogle genopbygning. Hvis du henvender dig til en specialtandlæge, der har erfaring med knogleopbygninger, som vi har på vores klinik vil det være muligt at lave en rekonstruktion af dine kæber, så knoglen bliver god nok til at modtage implantater. Knogleopbygning kan foregå med knogletransplantat fra et sted i kæben, hvor der er mere tykkelse til det sted i kæben, hvor knoglen mangler og ved hjælp af bio materialer der ligeledes kan bruges til at styrke kæben de steder, hvor der er for lidt knogle. Hvis der skal foretages knogleopbygning inden implantat behandlingen kan finde sted vil behandlingstiden typisk øges med 4-6 måneder. Det er den tid det tager for en knogleopbygningen at opnå normal blodforsyning og den hårdhed, der er nødvendig for en normal knogleintegration af implantatet. Implantatet vokser lige så godt fast i en knogleopbygning, som hvis du havde fået sat et implantat ind et andet sted i din kæbe.

Hvor lang tid holder en implantat tand?

Der er i princippet ingen tidsbegrænsninger – med det rigtige produkt, det korrekte behandlingsforløb og livslang vedligehold. Et implantat er ikke et kunstgreb, der er bedre end vores egne tænder – overlevelsen/holdbarheden at en implantattand afhænger af ’den person/mund’ der modtager behandlingen. Vores knogle og vores tandkød trækker sig en smule tilbage med alderen , det sker også omkring implantater og det kan medføre nogle kosmetiske skavanker, der dog i et vist omfang kan kompenseres for på samme måde, som hvis det sker omkring en krone på en almindelig tand.

1) Det rigtige produkt er et implantat, der er videnskabeligt efterprøvet i kliniske behandlingsundersøgelser der strækker sig over mindst 3-5 år og hvor leverandøren stiller en livslang garanti på produktet, hvis der opstår komplikationer. Det er vigtig at få en dokumentation for hvilket produkt der bliver brugt fra din tandlæge, hvis du skifter tandlæge eller rejser til udlandet. Der findes mange ’kopipræparater’ på implantat markedet, der er billige, men som ikke har den fornødne dokumentation og garanti.

2) Det korrekte behandlingsforløb kræver en faglig kompetent risikovurdering og en professionel vurdering af implantat position og knogleunderlag inden behandlingen gennemføres, for at undgå kosmetiske og funktionelle skavanker ved implantatbehandlingen efter kortere tid. De relevante garantier og eventuelle forbehold skal formuleres i behandlingsplanen hos tandlægen.

3) Den korrekte vedligeholdelses protokol af implantat og implantatkrone i årene efter implantatbehandlingen skal være aftalt på forhånd med tandlægen og være afstemt efter patientens individuelle nødvendige behov.

Hvordan forløber en implantat behandling hos os?

Du kan være henvist af din egen tandlæge eller du kan henvende dig selv til klinikken direkte fordi du har brug for en behandling med implantater.

1) En indledende konsultation er nødvendig for at der kan foretages en faglig kompetent risikovurdering og udformes den korrekte behandlingsplan i forhold til bid forhold, æstetik og dine ønsker/behov for den optimale behandling. Det tager ca. 45 minutter, hvor der også foretages en røntgenundersøgelse, der kan måle højden af kæben, hvor implantatet/implantaterne skal sidde. Herefter får du en gennemgang af dit behandlingsforløb, herunder de forhold der er vigtige for dig så du får det optimale behandlingsresultat. Hvis der er brug for en knogleopbygning inden implantat behandlingen vil dette naturligvis indgå i behandlingsplanen. Du får en behandlingsplan på tryk, som kort beskriver hele behandlingens omfang og tidsintervaller for heling. Hvis der er specielle forbehold der er relevante i forhold til den almene risikovurdering der er gennemført (parodontose, bidmønster, medicin, tobaksforbrug) vil dette fremgå af din behandlingsplan. Du får et specificeret prisoverslag, der dækker hele den behandling der er beskrevet i behandlingsplanen. Det kan være at din egen tandlæge selv laver den implantatkrone, der skal sidde fast oven på implantatet, således at du kun får lavet den kirurgiske del af behandlingen hos os. Det kan være praktisk at man får lavet kronen hos sin egen tandlæge, hvor man alligevel går til kontrol hvert halve år, således at evt. vedligehold af implantatkronen kan foregå der. Under alle omstændigheder tilbydes alle patienter, der har fået lavet den kirurgiske implantatbehandling på vores klinik en kvalitets kontrolregistrering og røntgenundersøgelse (UB) 3-4 måneder efter at kronen er sat fast på implantatet. Der bliver sendt et detaljeret udskrivningsbrev til din egen tandlæge for at informere om undersøgelsens resultater og den behandlingsplan klinikken har foreslået dig.

2) Implantatbehandlinger og knogle opbygninger er operationer vi foretager hver dag. Det foregår i lokalbedøvelse og er fuldstændig smertefrit. En implantatindsættelse tager 30-45 minutter pr. implantat. http://www.dental-oracle.org/dk/implant/Pages/b3.html En knogleopbygning tager 45 -120 minutter afhængig af omfanget af knogleopbygningen og hvor mange steder i kæben den udføres. Klinikken har udformet en vejledende information om selve operationsforløbet som er tilgængelig på dette link. http://www.dental-oracle.org/dk/implant/Pages/b3_1.html Der kan opstå hævelse og ømhed efter en implantatindsættelse, men som regel er smerter af begrænset omfang, da der er tale om et rent, lukket kirurgisk sår der er syet tæt sammen efter operationen. Suturerne fjernes ca. 2 uger efter operationen.