Patient info

Information til henviste patienter

Information til patienter der er henvist til vores klinik for mindre operationer i lokalbedøvelse.

Denne folder kan også downloades her.

Læs informationen her

Information til henviste patienter

– til patienter der er henvist til vores klinik for mindre operationer i lokalbedøvelse.

DIN HENVISNING
Når vi har modtaget en henvisning fra din tandlæge, vil det i mange tilfælde være afgjort hvilken type operation og omfanget af denne, det er nødvendigt at foretage for at afhjælpe dit problem, hvad enten det er infektion, cyste eller mindre lidelser i kæben.
Det er ikke nødvendigt at blive voldsomt nervøs, da de fleste indgreb, vi foretager, er rutinemæssige for en specialklinik og de fleste indgreb er overstået inden for 15-20 min.

HELBREDSSKEMA.
Ved ankomsten til vores klinik får du udleveret et helbredsskema, som du bedes udfylde og underskrive. Det er rutinemæssigt nødvendigt for os at tage hensyn til visse patienters medicinering og tidligere sygdomme, når vi planlægger vores behandling. Vi beder om din underskrift på skemaet, så vi kan sende kopi af røntgenbilleder og udskrivningskort til din egen tandlæge efter endt behandling.

VENTETID.
Vi forsøger efter bedste evne at overholde de aftalte tider, og alle patienter vil få en professionel og perfekt behandling. Alle patienter har krav på al den tid, der er nødvendig for at opnå et godt operationsresultat. Der kan derfor opstå uforudsigelige forskydninger i et operationsprogram hen over dagen. Vi håber på din forståelse for dette. Skulle der være opstået ventetid, inden din operationstid, kan du ved ankomsten få oplyst af sekretæren, hvor lang ventetiden er i forhold til den tid, der var aftalt.

INFORMATION.
Du bliver modtaget af en klinikassistent, når du bliver kaldt ind på klinikken. Klinikassistenten vil give dig en kort information om det forestående kirurgiske indgreb og vil evt. tage de nødvendige supplerende røntgenbilleder, før operationen kan udføres på betryggende vis.
Hvis du har tvivlsspørgsmål, vil specialtandlægen give dig en supplerende information før operationen. Når de nødvendige røntgenundersøgelser er foretaget og når du har fundet dig til rette på klinikken, lægger specialtandlægen en lokalbedøvelse.

PRISER PÅ BEHANDLING OG BETALING.
Hvis du ønsker en pris på den behandling, som er foreslået af din egen tandlæge/eller er planlagt hos specialtandlægen, kan du få et prisoverslag hos sekretæren, inden behandlingen påbegyndes. Vores priser er standardpriser fra vores priskatalog, så du kan altid få oplyst den præcise pris i forbindelse med et kirurgisk indgreb inden operationen, når specialtandlægen har undersøgt dig.
Det forventes, at du betaler kontant ved operationens afslutning evt. med dankort/dansk kreditkort. Såfremt du ønsker en anden ordning, bedes du på forhånd kontakte sekretæren, inden behandlingen påbegyndes.

OPERATIONEN
Efter bedøvelsen er lagt, går der nogle minutter, før bedøvelsen virker.
På dette tidspunkt vil du blive overdækket med et sterilt forklæde for at holde rent omkring munden under operationen. Du skal undgå at røre det sterile forklæde og din mund med dine hænder under operationen. Hvis du føler ubehag ved at blive dækket til med det sterile forklæde, bedes du venligst sige det til klinikassistenten, så vi straks kan finde en løsning, der kan hjælpe dig.
Når operationen begynder, kan der fornemmes tryk eller træk i området og der vil være lyde fra evt. brug af boremaskine, men der bør ikke være nogen form for smerter. Du kan forvente et totalt smertefrit forløb.
Hvis du mærker noget ubehag eller begyndende smerte i forbindelse med operationen, er det vigtigt, at du straks tilkendegiver dette over for specialtandlægen, så lokalbedøvelsen kan suppleres. En lokalbedøvelse virker i ca. 2 timer efter den er lagt.

OPERATIONSRESULTAT.
Efter operationen vil der blive lagt nogle få fine suturer (sting) i slimhinden, således at såret heler hurtigt. Helingstiden vil være forskellig afhængigt af, om der er udført en tandfjernelse eller en rodspidsbehandling. I de fleste tilfælde tager vi et røntgenbillede efter operationen for at kontrollere og dokumentere, at operationsresultatet er som planlagt.
Cystevæv og betændelsesvæv, der fjernes under operationen, bliver nogen gange sendt til histologisk undersøgelse hos en patolog. Dette skal du ikke blive nervøs for. Det er en rutinemæssig procedure, som er nødvendig at gennemføre, såfremt der er fjernet væv fra operationsområdet. Den histologiske undersøgelse er gratis for dig.
Svaret på den histologiske undersøgelse bliver sendt til din egen tandlæge.
Hvis du har tvivlspørgsmål i sådanne situationer, bedes du henvende dig til specialtandlægen efter operationen.

NERVØSE PATIENTER.
Alle patienter er lidt nervøse inden en operation. Vi vil gøre vores bedste for, at du skal føle dig godt tilpas.
Det vil være muligt for patienter, som er meget nervøse og som ønsker det, at få en beroligende tablet inden operationen, der hjælper til slappe af. Du skal så møde 1 time før den planlagte operation, og henvend dig i receptionen, hvis du ønsker en tablet. Hvis du har fået en beroligende tablet, må du ikke køre bil eller færdes alene i trafikken efter operationen. Du bør have en ledsager med til klinikken, som kan følge dig eller evt. blive afhentet af en chauffør. Det er ikke forbundet med ekstra omkostninger at modtage en beroligende tablet inden operationen.

AFSLUTNING PÅ BEHANDLING & BETALING.
Du vil af vores klinikassistent få en grundig gennemgang af de mulige gener, du kan forvente efter operationen, og du får samtidig udleveret en skriftlig vejledning.

Du vil få en recept på den nødvendige medicin enten af klinikassistenten eller i receptionen. Du skal lave en aftale med henblik på at få fjernet tråde enten hos specialtandlægen eller hos din egen tandlæge, afhængigt af hvad der er aftalt med din henvisende tandlæge. Du får en regning på den udførte operation i receptionen, og du bedes betale, inden du går. Specialtandlægen skal også se og godkende evt. kontrolrøntgenbilleder, inden klinikassistenten giver dig lov til at gå.

Såfremt der opstår tvivlspørgsmål efter operationen, er du altid velkommen til at ringe til klinikken enten senere på dagen eller næste dag.

Efter operationen

En vejledning til patienter, der lige er blevet opereret.

Læs informationen her

Efter Operationen

– en vejledning til patienter, der lige er blevet opereret.

En operation er, foruden ubehaget og smerten, en situation forbundet med en vis angst og bekymring. Det håber vi med denne lille folder at kunne minimere og gøre efterveer og bekymringer så små som muligt.

Hævelse efter en operation i munden er ikke spor usædvanligt forekommende.

Hævelsen kan tiltage 1-2 dage efter en operation og holde sig 2-5 dage efter det operative indgreb.

Hævelsen er som regel en væskeansamling og ikke et tegn på betændelse. Hævelsen kan formindskes ved at lægge en ispose på kinden de første 12 timer efter operationen – en pose frosne ærter er fortrinligt til formålet. Undgå herefter kulde og træk.

Hvis:
– hævelsen tiltager voldsomt efter de første 24 timer
– De føler synkebesvær
– der opstår feber
kan der være tale om en betændelsestilstand og De bør kontakte klinikken.

Smerter kan forekomme de første dage efter operationen. Som regel er det tilstrækkeligt at indtage de aftalte smertestillende tabletter. Sædvanligvis 1 tablet ved smerter op til 4 gange i døgnet. Undgå at tage andre typer af tabletter end dem, der er aftalt med klinikken. Er smerterne voldsomme og tiltagende bør De kontakte klinikken og få råd.

Blødning forekommer næsten altid i mindre omfang efter en operation. Spyttet kan virke rødt de første 24 timer efter en operation og der kan forekomme let sivende blødning fra såret de første 24 timer efter operationen.

Undgå fysisk anstrengelse de første 2-3 dage efter operationen.

Lig højt med hovedet om natten.

Hvis der opstår kraftigere blødning fra såret, skal De forsigtigt anbringe en fast, ren gazetampon eller vat-rulle på såret og holde den der i 15 minutter. Efter tandudtrækninger anbringes gazetamponen, hvor tanden har siddet og De bider derefter sammen på gazetamponen i 15 minutter. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Lykkes det ikke på denne måde at standse blødningen, bør De kontakte klinikken.

Såret skal man helst lade være i fred. Undgå at berøre det med fingre, tandstikker, tandbørste eller lommetørklæder. Undgå at berøre såret med tungen eller at suge på såret. Såret i munden kan efter nogle dage se hvidt eller gult ud. Dette er normalt og er som regel ikke et tegn på betændelse.

Mundhygiejne er en væsentlig ting også efter en operation.
Munden skal holdes så ren som muligt.

Tandbørstning skal foretages normalt, men med stor forsigtighed i det opererede område af hensyn til sårhelingen og eventuelle tråde.

Der må ikke børstes direkte på såret!

Mundskylning skal den første dag foretages med stor forsigtighed.
De efterfølgende dage skal munden skylles efter hvert måltid, samt om morgenen og om aftenen.

Til mundskylning anbefales klorhexidin 0,1%.

Almindelig mundskylning kan i mangel af bedre foretages med lunkent saltvand (½-1 teskefuld kogsalt i 1 glas kogt vand) eller lunken kamillete.

Spisning bør undlades de første 2 timer efter operationen. Væske kan indtages. De første 24 timer efter operationen bør kosten så vidt muligt være flydende eller meget blød. De følgende dage kan De kombinere flydende og blød kost, indtil De føler, at De kan klare en mere normal kost. Det er vigtigt, at De får både nærende og vitaminrig kost efter en operation.

Det er vigtigt, at De ikke kommer til at tygge på såret og forsøg så vidt muligt at spise i den raske side af munden. Vent med at tygge normal kost i den opererede side til De har været til kontrol og fået fjernet trådene.

Hvis De har supplerende spørgsmål, er De meget velkommen til at ringe til klinikken.

Informationer om implantatoperationer.

Før operationen

Vejledende information inden en implantatoperation

Læs informationen her

Før Operationen

– vejledende information inden en implantatoperation.

Vejledningen gælder kun patienter der skal opereres i lokal-bedøvelse. Patienter der skal opereres i fuld narkose får udleveret en anden vejledning på klinikken og skal følge de retningslinier, der gives af narkoselægen.

Almene forhold

Kostindtagelse skal uanset de ændringer der er nødvendige lige efter operationen være alsidig og næringsholdig. Det tilrådes derfor at man op til operationen og i helingsfasen, medens implantatet vokser fast i kæben (4-6 måneder), supplerer den daglige kost med mineralholdige vitaminpiller.
Tobaksrygning har en mindre, men dog mærkbar negativ indflydelse på knoglens evne til at ‘modtage’ et implantat. Årsagen til dette er ikke afklaret. Derfor bør man helst undgå rygning eller i hvert fald nedsætte tobaksforbruget til det mindst mulige allerede 3 uger inden en operation og fortsætte sin tobaksafholdenhed i ca. 6 måneder efter implantatoperationen.
Fysisk anstrengende aktivitet skal undgås i hvert fald en uge efter operationen.
Feber, influenza eller en forkølelse i dagene lige inden operationen kan belaste immunsystemet og du bør derfor kontakte klinikken i god tid med henblik på evt. at få udsat operationen til en anden dag.

Operationsdagen

Vær veludhvilet inden operationen. Stress og træthed bør undgås.
Spis et godt og nærende måltid mad og indtag rigeligt med væske 1-2 timer inden operationen finder sted.
Mød i god tid. Patienter der har aftalt, at de ønsker en beroligende tablet inden operationen skal møde senest 1/2 time inden operationen skal begynde.

Præmedicin er medicin der er ordineret af tandlægen inden operationen, for at det skal være virksomt i blodbanen når operationen påbegyndes. Det drejer sig som regel om følgende typer af stoffer:

1) Antibiotika (forebygger/bekæmper infektion) (- eks. Penicillin)
2) Antiinflammatoriske stoffer (nedsætter omfanget af hævelse og ømhed) (- eks. Ibuprofen). Nogle af disse stoffer har også en smertelindrende virkning.
Præmedicinen er ordineret på en recept, som udleveres, når der aftales tid til operation. Præmedicinen skal indtages som anvist på recepten ca. 1 1/2 time inden operationen skal begynde.
Beroligende medicin udleveres først når man ankommer til klinikken.
Når der aftales tid til behandling får alle patienter et tilbud om en afslappende pille inden operationen. Mange patienter har stor glæde af let beroligende medicin inden en operation. De patienter der har aftalt at få en afslappende pille skal møde senest 1/2 time inden operationen begynder. Hvis man får udleveret beroligende medicin skal man sørge for at have en aftale med en pårørende om at blive hentet på klinikken efter operationen.
Man må ikke færdes i trafikken alene, når man har indtaget beroligende medicin.

Operationen

Operationen minder noget om en almindelig tandbehandling, men især de hygiejniske forholdsregler er noget mere omfattende.

1) Du får en lokalbedøvelse, hvorved kæbebenet, der skal modtage implantatet, bliver fuldstændig følelsesløst.
2) Du bliver instrueret i at skylle munden med klorhexidin 0.1% for at rengøre mundhulen lige inden operationen.
3) Læberne og området omkring munden afvaskes af operationsassistenten med et desinficerende middel, således at specialtandlægen kan arbejde uden at overføre skadelige bakterier fra mundens omgivelser til operationssåret inde i munden.
4) I stedet for en almindelig serviet eller et forklæde afdækkes du denne dag med et sterilt klæde, som ligeledes formindsker risikoen for at føre bakterier udefra ind i operationssåret.
Det er vigtigt at du under hele behandlingen holder hænder og arme som anvist under den sterile afdækning. Du må under ingen omstændighder tage hænderne op til mund eller næse under operationen.
Bed operationsassistenten om hjælp i stedet. Vi er der for din skyld.
5) Tandlægen og operationsassistenterne ifører sig også en steril operationsbeklædning, samt hue og maske.
6) Til sidst kontrollerer tandlægen at bedøvelsen virker fuldstændig inden operationen påbegyndes.

Hele behandlingen udføres under maksimale hygiejniske foranstaltninger for at nedsætte risikoen for en sårinfektion.

Alle instrumenter er steriliseret før brug, hvis der ikke anvendes sterilt engangsinstrumentarium. Der benyttes udelukkende klinisk gennemprøvede, godkendte og CE-mærkede produkter ved behandlingen. Biomaterialer, implantater og implantatkomponenter leveres sterilt forseglet og indpakningen åbnes først på operationsstuen umiddelbart inden anvendelsen.

www.dental-oracle.org

Læs mere om implantater og operationer på dental-oracle.